Zowel particulier als ook zakelijk produceren we jaarlijks heel veel afval. Al dit afval moet worden afgevoerd en op een zo goed mogelijke manier worden verwerkt. Er zijn verschillende manieren om met afval om te gaan. Het voorkomen dat er afval ontstaat, afvalpreventie, is natuurlijk de beste en mooiste manier maar is niet altijd mogelijk. Daarnaast is het hergebruiken van producten een goede manier om de hoeveelheid afval te beperken. Recyclen van afval is zeker ook een optie voor veel soorten afval. Het afval kan weer als grondstof voor nieuwe producten worden gebruikt. De laatste twee opties zijn verbranden of storten van het afval. Deze opties zijn voor het milieu het meest schadelijk. En het milieu is in de huidige tijd een niet meer weg te denken factor.

Ons dagelijkse afval

Het dagelijkse particuliere afval kan je op verschillende manieren scheiden. Je kunt je plastic, papier groente en fruitafval, glas en restafval al gescheiden aanbieden ter verwerking. Heb je bijvoorbeeld een verbouwing van je huis dan moet het afval op een andere manier worden afgevoerd. Het is dan het meest praktisch om een vuilcontainer te huren. Een vuilcontainer kan je huren om het afval van je verbouwing, klus of werkzaamheden aan de tuin eenvoudig in af te laten voeren. Zo heb je geen last van afval op de werkplek en wordt het vervoer van het afval u uit handen genomen. Ook bij het huren van een vuilcontainer is het belangrijk om aan te geven welk soort afval je af wil voeren. In grote lijnen kan er een onderverdeling worden gemaakt in hout, schoon puin, bouw en sloopafval, grof vuil, groen/tuin afval en grond en asbesthoudend afval. Voor het plaatsen van een container is het van belang de regels van je gemeente goed te bekijken. Het kan namelijk het geval zijn dat je een container wilt huren en deze vervolgens voor de deur wil laten plaatsen. In de meeste gemeenten mag je een container huren en deze laten plaatsen op een parkeerplaats. De exacte afspraken omtrent de plaatsing van een vuilcontainer kunnen echter per gemeente verschillen.

Afval en het milieu

Bedrijven en particulieren worden zich steeds meer bewust van de noodzaak van afvalscheiding. De jaarlijkse hoeveelheden afval zijn enorm en het bewust omgaan met dit probleem is onvermijdelijk. Bedrijven hebben met steeds strengere eisen met betrekking tot afvalverwerking te maken. Voor particulieren wordt het scheiden van afval ook steeds makkelijker gemaakt met alle voorzieningen die er getroffen worden. Het milieu moet hier uiteindelijk de winnaar van gaan worden.